Matěj Freml

se narodil v roce 1982 v Teplicích. Na kytaru začal hrát ve věku osmi let u svého otce Jiřího Fremla na ZUŠ ve Zruči nad Sázavou. V letech 1996-2002 studoval Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením v Praze ve třídě Václava Kučery, poté Konzervatoř v Pardubicích, kde v roce 2004 absolvoval u Petra Saidla. V akademickém roce 2007/2008 byl na stáži na Hochschule für Musik Franz Listz v německém Weimaru ve třídě Prof. Thomase Müller – Peringa. V roce 2009 dokončil magisterské studium na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Martina Myslivečka a doc. Vladislava Bláhy, ArtD. a v roce 2012 zde úspěšně absolvoval i doktorské studium pod vedením prof. Barbary Marii Willi, Ph.D. Zároveň studuje program Aufbau B – komorní hudba (Duo Siempre Nuevo) na Hochschule für Musik Franz Liszt ve Weimaru u Prof. Thomase Müllera – Peringa.

Během svého hudebního života se zúčastnil mnoha mezinárodních soutěží, kde získal řadu významných ocenění („Mezinárodní kytarové bienále Kutná Hora”, „Guitar Art Festival“ – Bělehrad, „John Duarte Competition“ – Rust, „Concorso Mercatali“ – Gorizia, „Guitar Competition J.K.Mertz” – Bratislava, „Split Guitar Festival“ – Split, a další).

MgA. Matěj Freml, Ph.D. vyučuje na ZUŠ ve Zruči nad Sázavou a od roku 2012 také na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.